Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Tasereet.com’a Hoş Geldiniz!

Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, tasereet.com Web Sitesinin (“Site”) kullanılmasına ilişkin bu Koşullarla bağlı olduğunuzu ve hem bu Koşullara hem de Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

tasereet.com, Sitede ilân edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle lütfen Sitenin bu sayfasına periyodik ve düzenli olarak bakınız.

tasereet.com size site içeriğini kopyalamaya ilişkin özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, Siteye derin bağlanmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bu Sitenin içeriği tasereet.com‘a, altyapı kodları ise WordPress‘e aittir. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. Lütfen bu uyarıyı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyiniz veya kaldırmayınız.

tasereet.com; firmaların kendi adına taşere edilecek işlerini, mal ve hizmet tedariğinın yanında taşeronların kendi iş dallarına uygun ilanlara erişmesine ve eklemesine imkan tanımaktadır. Siteye içerik, yorum, ilan vb. ekmek üyelik gerektirmediği için yapılan yorumların doğruluğu tasereet.com tarafından tespit edilmez.

Ziyaretçiler, tasereet.com’a eklediği yorumlar sırasında sağladığı bilgilerin, gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu taahhüt ederler. Ziyaretçiler tasereet.com’a, eklediği yorumları daha sonra silmek isterlerse ancak daha önce eklediği yorumda kullandığı email adresi ile iletişime geçip yorum id veya yorum linkini referans göstererek silme veya değiştirilmesini talep edebilirler.

Eğer ilanlarınızda karşı taraf(lar)ın mağduriyet yaşadığına ilişkin cevap(lar) eklenmişse daha önce yayınladığınız yorumlar ancak nihai mahkeme kararı veya karşı kişi veya tüzel firmanın mağduruiyetinin giderildiğine dahil cevap gelirse değişikliğe gidilir veya silinmesi uygun görülür.

 

Erişim ve Müdahale

Web sayfalarımızı veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden bizim açık ve yazılı iznimizi almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. tasereet.com web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden tasereet.com’un açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, yetkisiz bilet satışı, Sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya Siteye yetkisiz bağlantı ya da Sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere Sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Bu Siteyi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları İP adresi engellenerek sona erdirilecektir. Özellikle, bu Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, Siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu Siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu Siteye erişim ve/veya Siteyi kullanım hakları iptal edilecektir. tasereet.com’un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının bu Siteye erişim veya Siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da Siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, Siteyi kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararların gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.

tasereet.com, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Sitenin veya İçeriğinin kullanılmasıyla ya da Siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve İçeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. tasereet.com, kullanıcıların Siteden gönderdiğini dosyalarda veya link olarak yönlendiğini sayfalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. tasereet.com, Sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. tasereet.com, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

tasereet.com, Sitenin kullanılmasından ya da tasereet.com hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

tasereet.com; Sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, tasereet.com ziyaretçi ve kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının tasereet.com hizmetiyle ilgili ya da sizin Siteyi ve/veya tasereet.com hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder. tasereet.com; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların Siteyle bağlantılı veya Siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, işleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

tasereet.com, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için size karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İşbu Koşulların tasereet.com’un sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve tasereet.com’un sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, Tekirdağ/Çorlu mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.